Centrale wentylacyjne

do kompostowni – Tunele Fazy II i III

Opis

Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do klimatyzacji / wentylacji tuneli o masie załadunkowej do 400 ton. Charakterystyka centrali dostosowana jest w zależności od sposobu wykonania tuneli. Zarówno moc wymienników, jak i wydajność wentylatora, zostaje dopasowana do podanej wielkości załadunku. Poprzez zastosowanie w produkcji central materiałów i komponentów o zwiększonej odporności na trudne warunki panujące w kompostowni, osiągnięto wysoki poziom trwałości i niezawodności oferowanego produktu.


System napowietrzania posadzek

Bunkry Fazy I

Opis

Kompletny układ nawiewny dla bunkrów Fazy 1. Układ składa się z promieniowego wentylatora wysokociśnieniowego oraz kolektora rozdzielczego powietrza wraz z przyłączami do posadzki napowietrzanej. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji materiałów wykonania poszczególnych podzespołów.


Posadzka napowietrzana

Bunkry Fazy I

Opis

Podłoga napowietrzana składa się z systemu rur wlanych w betonową podłogę, które równomiernie rozprowadzają powietrze po całej podłodze, dysz powietrznych i ochraniaczy. Zadaniem dysz jest zwężenie i ukierunkowanie przepływu powietrza w celu właściwego napowietrzenia kompostu. Dysza wykonana jest z polipropylenu HDPE. W celu uzyskania właściwego uszczelnienia zaleca się zastosowanie dodatkowego uszczelniacza. Podłoga napowietrzana może być wykonana z systemem recyrkulacji powietrza.


Dysze nadmuchowe do posadzki napowietrzanej

Bunkry Fazy I

Opis

Dysze do posadzki napowietrzanej montowane są na rurach rozprowa-dzonych w posadzce. Ich zadaniem jest odpowiednie zwężenie i ukierunkowanie strumienia powietrza w celu właściwego napowietrzenia kompostu. Dysza wykonana jest z polipropylenu HDPE. Zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie szczelności w postaci kleju.


Mechanizm do czujników temperatury i tlenu

Bunkry Fazy I

Opis

Gniazdo czujnika temperatury lub tlenu jest montowane w stropie bunkrów. Służy do umieszczenia w nim lancy z czujnikiem temperatury kompostu lub lancy tlenu i wprowadzenia ich do wnętrza bunkru. Gniazdo posiada ruchomy mechanizm, który umożliwia łatwe wprowadzenie długiej lancy z czujnikiem na końcu w pryzmę kompostu prostopadle do stropu bunkra.


Lance do systemu sterowania klimatem

Bunkry Fazy I

Opis

Lanca wykonana jest z okrągłej rury nierdzewnej z uchwytem z jednej strony oraz dławicą do zamontowania czujnika temperatury lub otworami do pobierania próbki powietrza z drugiej strony. Lanca temperatury służy do wprowadzenia zamontowanych na końcu czujników temperatury kompostu w pryzmę kompostu. Lanca tlenu natomiast wprowadzana jest w środek pryzmy kompostu, gdzie za jej pomocą pobierana zostaje próbka powietrza.


Maszynownia wody lodowej

do kompostowni

Opis

Maszynownia wody lodowej stanowi źródło chłodu dla instalacji obsługującej tunele Fazy III. W zależności od potrzeb użytkownika istnieje możliwość indywidualnego doboru wielkości, ilości oraz typu agregatu wody lodowej, będącego źródłem chłodu w maszynowni. Na komplet wyposażenia maszynowni wody lodowej składają się dodatkowo moduły pompowe oraz komplet armatury i automatyki sterującej pracą urządzeń. Istnieje możliwość wykonania dedykowanego oprogramowania uwzględniającego zdalny dostęp, sygnalizację stanu pracy urządzeń, w tym alarmów oraz tworzenie baz danych uwzględniających np. zużycie energii elektrycznej przez urządzenia.Wyposażenie może być umiejscowione w zabudowie kontenerowej w wykonaniu z płyty warstwowej lub w pomieszczeniu udostępnionym przez inwestora.


System zamgławiania chemicznego

do kompostowni

Opis

Niesamowicie ważnym w trakcie produkcji kompostu jest utrzymanie higieny oraz dezynfekcja pomieszczeń roboczych w których odbywają się zasiew grzybni, przeładunki i wyładunki kompostu zarówno jak i tunelach fazy 2-3, magazynie grzybni, oraz innych pomieszczeniach na kompostowni. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na higienę jest dezynfekcja, dla przeprowadzenia której opracowaliśmy automatyczny system zamgławiania chemicznego polegający na dozowaniu środków chemicznych oraz tworzeniu mgły chemicznej w pomieszczeniach roboczych za pomocą systemu dysz połączonych z instalacją hydrauliczną, i systemem sterowania. Mgła chemiczna uzupełniając cała przestrzeń pomieszczenia pozwala związkom chemicznym skutecznie zwalczać bakterie, pleśnie, wirusy zawarte w powietrzu oraz na powierzchniach ścian, podłogi i sufitu pomieszczeń roboczych.


System nawilżania

do kompostowni

Opis

Zastosowanie systemu nawilżania całkowicie eliminuje efekt „podsuszki” w dolnych partiach kompostu w tunelu w fazie przerostu grzybni oraz zmniejsza w znacznym stopniu ubytek masy podłoża, co z kolei ma przełożenie na ilość oraz jakość kompostu. System nawilżania polega na nawilżeniu powietrza, które wtłaczane jest pod ruszt w tunelu Fazy III. Ciśnienie robocze wody, z której tworzy się mgła, wynosi 60 bar, takie ciśnienie pozwala odpowiednio dobrze ‘wbudować’ powstałą mgłę wodną w kompost. Maksymalna ilość wody podawana z trzech sekcji na jeden tunel może wynosić 120 litrów/h. System pozwala na automatyczne lub manualne sterowanie trzema sekcjami dysz wysokociśnieniowych na każdy tunel, regulując tym samym ilość wprowadzanej wilgoci w zależności od wilgotności podłoża oraz od fazy, w jakiej ono się znajduje. Cała instalacja wykonana jest ze stali nierdzewnej. 


Wyposażenie laboratoryjne

do kompostowni

Opis

Dla możliwości wykonania badań i określenia najważniejszych parametrów kompostu takich jak poziom azotu, wilgotność, zawartość materii organicznej, popiół, Ph oraz in. posiadamy w swojej ofercie pełen zestaw wyposażenia oraz narzędzi laboratoryjnych takie jak wysokiej jakości urządzenia systemu Kjeldahl – destylatory, titratory, mineralizatory, systemy pobierania próbek oraz płuczki (High quality Kjeldahl system distillators, titrators, digestors, sample systems, scrubbers) oraz inne urządzenia takie jak wagosuszarki, piece muflowe, cieplarki, autoklawy, lodówki laboratoryjne. Współpracujemy również z firmami posiadającymi największe bazy danych do systemów NIR analizy kompostu. na Państwa żądanie dostarczymy i wdrążymy nowoczesne systemy przeprowadzania badań laboratoryjnych według metody NIR – analiza w bliskiej podczerwieni (Near-infrared spectroscopy).


System kontroli klimatu

Bunkry Faza I

Opis

Jako oficjalny dystrybutor firmy Fancom dostarczamy i wykonujemy prace instalacyjne tego zaawansowanego systemu komputerowego do kontroli głównych parametrów bunkrów fermentacyjnych Fazy I. W bunkrach Fazy I  system monitoruje poziom napowietrzenia i temperaturę, a następnie reguluje wentylatory nawiewne w celu utrzymania odpowiedniego napowietrzenia i temperatury w kompoście.


System kontroli klimatu

Tunele Fazy II i III

Opis

Jako oficjalny dystrybutor firmy Fancom dostarczamy i wykonujemy prace instalacyjne tego zaawansowanego systemu komputerowego do kontroli głównych parametrów tuneli fazy II i III. W tunelach pasteryzacji i przerostowych system kontroluje poziom wilgotności, temperatury i stężenia O2, a także główne parametry wlotu i wylotu powietrza do/z centrali wentylacyjnych oraz recyrkulacji. Po wykonaniu pomiarów w celu zapewnienia właściwych warunków mikroklimatu dla danej fazy, steruje systemami napowietrzania, chłodzenia i nawilżania.

POZOSTAŁE PRODUKTY

Które mogą Cię interesować

NASI EKSPERCI

Czekają na Twój kontakt

Mikołaj Kubicki

Polska

+48 723 559 111

Andrzej Bielicz

Eksport

+48 697 450 111