Centrale wentylacyjne

do kompostowni – Tunele Fazy II i III

Opis

Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do klimatyzacji / wentylacji tuneli o masie załadunkowej do 400 ton. Charakterystyka centrali dostosowana jest w zależności od sposobu wykonania tuneli. Zarówno moc wymienników, jak i wydajność wentylatora, zostaje dopasowana do podanej wielkości załadunku. Poprzez zastosowanie w produkcji central materiałów i komponentów o zwiększonej odporności na trudne warunki panujące w kompostowni, osiągnięto wysoki poziom trwałości i niezawodności oferowanego produktu.


System napowietrzania posadzek

Bunkry Fazy I

Opis

Kompletny układ nawiewny dla bunkrów Fazy 1. Układ składa się z promieniowego wentylatora wysokociśnieniowego oraz kolektora rozdzielczego powietrza wraz z przyłączami do posadzki napowietrzanej. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji materiałów wykonania poszczególnych podzespołów.


Dysze nadmuchowe do posadzki napowietrzanej

Bunkry Fazy I

Opis

Dysze do posadzki napowietrzanej montowane są na rurach rozprowa-dzonych w posadzce. Ich zadaniem jest odpowiednie zwężenie i ukierunkowanie strumienia powietrza w celu właściwego napowietrzenia kompostu. Dysza wykonana jest z polipropylenu HDPE. Zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie szczelności w postaci kleju.


Mechanizm do czujników temperatury i tlenu

Bunkry Fazy I

Opis

Gniazdo czujnika temperatury lub tlenu jest montowane w stropie bunkrów. Służy do umieszczenia w nim lancy z czujnikiem temperatury kompostu lub lancy tlenu i wprowadzenia ich do wnętrza bunkru. Gniazdo posiada ruchomy mechanizm, który umożliwia łatwe wprowadzenie długiej lancy z czujnikiem na końcu w pryzmę kompostu prostopadle do stropu bunkra.


Lance do systemu sterowania klimatem

Bunkry Fazy I

Opis

Lanca wykonana jest z okrągłej rury nierdzewnej z uchwytem z jednej strony oraz dławicą do zamontowania czujnika temperatury lub otworami do pobierania próbki powietrza z drugiej strony. Lanca temperatury służy do wprowadzenia zamontowanych na końcu czujników temperatury kompostu w pryzmę kompostu. Lanca tlenu natomiast wprowadzana jest w środek pryzmy kompostu, gdzie za jej pomocą pobierana zostaje próbka powietrza.

POZOSTAŁE PRODUKTY

Które mogą Cię interesować

NASI EKSPERCI

Czekają na Twój kontakt

Mikołaj Kubicki

Polska

+48 723 559 111

Andrzej Bielicz

Eksport

+48 697 450 111