WYBRANE INWESTYCJE

Zrealizowane w przemyśle grzybowym

LOU Legumes - Pieczarkarnia

Landivy, Francja

W 2021 roku zakończyliśmy budowę pieczarkarni składającej się z 22 komór do uprawy pieczarek oraz 4 komór do uprawy boczniaka. Zakres prac z naszej strony obejmował budowę komór z kompleksowym wyposażeniem technologicznym oraz częścią socjalną.


BTW-Agro - Kompostownia

Kobryń, Białoruś

Pierwsza na Białorusi i jedna z największych kompostowni na Świecie. Obiekt wybudowany według naszego projektu. Dostarczyliśmy konstrukcję, materiały, kompleksowe wyposażenie oraz maszyny technologiczne.


LOU Legumes - Pieczarkarnia

Poiley, Francja

W 2021 roku istniejącą pieczarkarnie rozbudowaliśmy o 2 dodatkowe komory uprawowe, dzięki czemu klient uzyskał dodatkowe moce produkcyjne na poziomie około 450 ton świeżych pieczarek rocznie.


Bonshe - Pieczarkarnia

Brześć, Białoruś

Pierwsza pieczarkarnia na wschodzie Europy wybudowana przez naszą firmę. Współpracę z tym największym producentem pieczarek na Białorusi rozpoczęliśmy w 2015 roku i kontynuujemy do dzisiaj. Regularnie rozbudowujemy kompleks o nowe obiekty oraz dostarczamy kompleksowe wyposażenie własnej produkcji.


Gribnoj Raj - Pieczarkarnia

Brześć, Białoruś

Na początku 2020 roku zakończyliśmy budowę pieczarkarni na 12 komór po 723 m2 uprawy w wolnej strefie ekonomicznej Brześć. Maksymalna produkcja roczna grzyba wynosi około 2 700 000 kg. Koncepcja planu zagospodarowania terenu uwzględnia budowę na działce należącej do inwestora minimum dwóch dodatkowych obiektów o tych samych parametrach.


Gribnaja Strana - Pieczarkarnia

Baranowicze, Białoruś

Nowa pieczarkarnia, która się składa z 40 komór uprawowych po 723 m2 każda, części technicznej z dużą chłodnią, 4 komór szokowych, linii do pakowania pieczarek oraz potężnej maszynowni wody lodowej zlokalizowanej w oddzielnym budynku. Obiekt był budowany w 5 etapach. Łączna maksymalna produkcja pieczarkarni na dzień dzisiejszy wynosi około 9 000 000 kg grzyba rocznie.


Logal-Bio - Pieczarkarnia

Szczuczyn, Białoruś

Koncepcja zagospodarowania terenu według naszego planu uwzględniała budowę dwóch budynków do uprawy pieczarek po 12 komór po 723m2 uprawy, każdy z częścią socjalno-techniczną. Pierwszy obiekt o maksymalnej rocznej produkcji 2 700 000 kg grzyba uruchomiliśmy w październiku 2018, natomiast drugi o takich samych parametrach produkcyjnych zaczęliśmy budować wiosną 2019 i uruchomiliśmy we wrześniu 2019.


Fabrika Griboff - Pieczarkarnia

Aleksandrowo, Białoruś

Pieczarkarnię wybudowaliśmy na miejscu istniejących fundamentów założonych przez poprzedniego inwestora 5 lat wcześniej. Obiekt składa się z 7 komór uprawowych po 460 m2 przy uprawie na IV fazie kompostu z możliwością przejścia na III Fazę z załadunkiem do jednej komory 530 m2 uprawy.


Gribnaja Raduga - Pieczarkarnia

Kursk, Rosja

W 2021 roku ukończyliśmy budowę pieczarkarni o łącznej powierzchni uprawy 98377,44 m2. 4-etapowa praca nad obiektem zaowocowała powstaniem 98 komór uprawowych, 3 chłodni, 11 szokerów, części magazynowej, biurowej oraz socjalnej. Całość produkcyjna wyposażona została w urządzenia chłodnicze utrzymania klimatu oraz wyposażenie technologiczne.

NASI EKSPERCI

Czekają na Twój kontakt

Mikołaj Kubicki

Polska

+48 723 559 111

Andrzej Bielicz

Eksport

+48 697 450 111